Suunnitteluasema Etelä-Savo Ky tarjoaa apua erilaisiin rakennus- ja saneerausprojekteihin. Kun tarvitset suunnitelmaa, suunnittelijaa tai esimerkiksi valvojaa projektiisi, olemme mukana koko projektin alusta loppuun saakka.

Autamme myös lupa-asioissa, olet sitten rakentamassa tai remontoimassa.

Pääsuunnittelija

Huolehtii hankkeen aikataulusta, kaikkien suunnitelmien yhteensopivuudesta ja suunnitteluajan riittävyydestä, lupa-asiakirjojen ja suunnitelmien toimittamisesta viranomaisille. Rakennushankkeeseen on varattava riittävästi aikaa, sillä usein suunnitelmat tarkentuvat vasta suunnittelutyön aikana, ja tarvittavien lupa-asiakirjojen saattaa kestää. Laadullisesti hyvään lopputulokseen pääseminen vaatii asiakkaan ja pääsuunnittelijan tiivistä yhteistyötä, siksi suunnittelu on hyvä aloittaa riittävän ajoissa.

Rakennussuunnittelu

Tehtävänä on suunnitella rakennus tontille asiakkaan toiveiden ja rakentamisen normien mukaan. Rakennussuunnittelijana toimii yleensä arkkitehti tai rakennusinsinööri. Rakennussuunnitteluprosessin aikana suunniteltu uudisrakennus tai muutostyö saa hahmottuu selkeäksi kolmiulotteiseksi malliksi, jota voidaan yksityiskohtaisesti tarkastella tai muuttaa tarpeen mukaan.

Rakennesuunnittelu

Mitoitetaan kantavat rakenteet, jäykistetään rakenteet ja huolehditaan rakennuksen rakennusfysikaalisesta toimivuudesta. Rakennesuunnittelu varmistaa turvallisen, energiatehokkaan ja laadukkaan sisäilman koko rakennuksen käyttöiän ajaksi.

Vastaava työnjohtaja

Huolehtii rakentamisen aikana, että työmaalla on käytettävissä tarvittavat piirustukset ja suunnitelmat, huolehtii viranomaiskatselmusten järjestämisestä oikeissa vaiheissa ja valvoo, että rakennustyön kaikki vaiheet tehdään suunnitelmien mukaisesti ja suunnitelluilla materiaaleilla. Vastaavan työnjohtajan arkikielinen nimi on valvoja.